Solgte varer for 78 millioner i 2017

Redaksjonen

Året 2017 var Netthandelsgruppens tredje fulle driftsår og har vært både spennende og utfordrende. Med en historisk meget solid vekst fra null til 12 millioner første fulle driftsår i 2015 og deretter til 45 millioner i 2016 var det mye diskusjoner internt for utviklingen i 2017. Foreløpige regnskapstall indikerer at det ble solgt klær, undertøy og sportsernæring for 78 millioner dette året.

Markedssjef Frederik Aune Guttormsen i Netthandelsgruppen kommenterer:

– En særdeles kostbar og ressurskrevende hasteflytting av lageret medførte store økonomiske tap på starten av året. Vi er jo en gründerbedrift som startet for få år siden og har aldri hentet investorkapital. Å starte året med flere millioner kroner i minus var selvsagt ikke lett. Vi har derfor måtte være mer konservative med både drift, forretningsutvikling og markedsføring enn hva vi så for oss, men at vi nesten har doblet omsetningen i et sterkt konkurransepreget marked er jeg personlig godt fornøyd med. Dette hadde vi aldri klart uten en helt fantastisk gjeng som har lagt ned en voldsom arbeidsinnsats og dermed klarte å avslutte 2017 på et helt annet nivå enn starten av samme år.

I løpet av høsten har både antall ansatte og lageret mer enn doblet seg i størrelse. Daglig leder Per William Frøisland forteller at det jobbes med en rekke nye prosjekter som vil ha glede av stordriftsfordeler, teknologi og know-how fra eksisterende aktiviteter:

Fra den spede begynnelse i en leilighet på Majorstuen.

– Vi har nå operative nettbutikk- og logistikkløsninger globalt for Comfyballs undertøy, som er en betydelig del av satsningen vår. Det blir spennende å se hvordan vår gode konkurransedyktighet i Norge kan overføres til utlandet med større markeder og mer profesjonelle konkurrenter som for eksempel Amazon. Parallelt med dette utvikler vi nå flere egne merkevarer. Vi ser også på å etablere flere multi brand stores (nettbutikk som selger flere merker, red. anm.). En fordel ved å in source nesten alt vi gjør er at vi kan konstruere og optimalisere de systemene og løsningene vi trenger selv uten særlige begrensninger. Et eksempel på dette er en egenutviklet sorteringsalgoritme til lageret som grupperer ordre som bør plukkes og pakkes sammen. Dette alene økte produktiviteten på lageret med flere titalls prosent.

Men vekst er også utfordrende. Frøisland utdyper:

– Det er en enorm forskjell fra å starte en nettbutikk med noen kompiser og dra på postkontoret med 3-4 pakker hver dag til å optimalisere en bedrift som kjøper inn, markedsfører og ekspederer en ordrestrøm på ca. 50.000 kunder de siste 2-3 månedene. Med rundt 30 ansatte, utbygging av lager, rekruttering, produkt-, teknologi- og webutvikling og mye mer er dette både utrolig lærerikt og krevende. Det blir mange sene kvelder og netter. En sentral del av strategien vår er å in source mest mulig og at dette fungerer godt mener jeg er synlig på vekstraten.

Økonomiansvarlig Gard Valderhaug sier han er fornøyd med utviklingen:

– Som nevnt var lagerflyttingen på starten av året en meget kostbar affære og vi hadde i praksis driftsstans en periode grunnet problemene her. Tidligere har vi fokusert på å bytte lønnsomhet mot raskere vekst. Det har vært tilfredsstillende å se at vi klarte å justere driften mot mer lønnsomhet og samtidig fortsette å vokse i nesten samme tempo. De siste månedene i 2017 har vært sterke økonomisk både omsetningsmessig og resultatmessig og har langt på vei kompensert for den sure starten på året.

Frøisland forteller så at selskapet rigges for ytterligere vekst:

– Den største utfordringen akkurat nå er å finne nok av de rette menneskene. Vi har vel i snitt minst et jobbintervju i uken og trenger mer kapasitet på alt fra lager til utviklere og markedsførere. Spesielt har vi nå akutt behov for dyktige digitale hoder. I sommer rekrutterte Facebook en av våre ansatte og vi har nå omtrent doblet aktivitetsnivået uten å ha ansatt en erstatter. Vi tar gjerne i mot både tips og jobbsøknader fra alle som vil være med på reisen vår videre, og er mer opptatte av innstilling og egenskaper enn formel kompetanse, utdyper Frøisland.

Kompetanseutvikling hos Facebook i Dublin.

Markedssjef Guttormsen skyter inn:

– En av våre leverandører ristet på hodet da vi fortalte om omsetningsmålene våre for 2016. Han var ikke alene. Ingen trodde på oss da vi fortalte om vekstplanene våre, men lyden ble en annen da tallene for 2016 var klare. Nå har vi bevist for tredje året på rad at vi klarer å skape stor vekst i en kapitalkrevende bransje med sterk konkurranse nærmest uten ressurser. Nå ønsker vi å bygge et team av spesialister som kan ta denne kompetansen til et nytt nivå. Dessverre er det en stor knapphet på dyktige (digitale) markedsførere i Norge, tildels fordi studenter bare lærer om digitale kanaler helt overflatisk og ikke har noen eller lite praktisk erfaring. Samtidig er de dyktigste allerede i jobb i byråer eller andre selskaper. 

Guttormsen mener dette er løsbart:

– De to personlighetsvariablene som korrelerer mest med suksess er intelligens og høy pliktoppfyllelse. Det viktigste for oss er interesserte, motiverte og intelligente ansatte som er selvdrevne. Disse kan forme sin egen stilling og prosjekter slik at de får et genuint eierskap til det de jobber med. Her er det ikke de samme lineære begrensningene man finner hos en mer tradisjonell arbeidsgiver. I tillegg skal vi overføre og videreutvikle innsiktene og metodene som har skapt de hittil gode resultatene til nye ansatte som skal løfte disse videre. Det som kommer til å skille oss mye fremover er at vi utvikler så og si alt av tech selv og det å kombinere dyktige mennesker med skreddersydde verktøy som augmenterer kompetansen deres vil være et konkurransefortrinn sammenlignet med å kjøpe ferdige løsninger fra en haug forskjellige leverandører.

Oppsamlingspunkt for ordre klare til sending tidlig høst 2017. Området er nå oppgradert med blant annet samlebånd.

Espen Espelund leder alt av tech for selskapet og forteller:

– Vi er i en unik posisjon her siden vi kan skreddersy og integrere løsninger langt raskere, billigere og gjerne bedre enn konkurrerende aktører som outsourcer kompliserte IT/utvikleroppgaver som gjerne involverer dyre konsulenter som verken føler eierskap til eller regelmessig jobber med akkurat den kundens tech-stack. Vi har sett at enkelte konkurrenter har kopiert noen av løsningene våre og vi har humret litt på kontoret når vi har tenkt på hva regningen må ha blitt på. Nå som vi er over den «verste» gründerfasen kan vi også ta oss råd til å ansette flere utviklere. Vi har ikke rukket å utføre en brøkdel av roadmapet vårt for tech, men det kommer nå. 

Hva skjer på teknologifronten hos Netthandelsgruppen i 2018? Espen fortsetter:

– Det kommer vi ikke ut å gå ut med offentlig, men jeg ville blitt småsvett om jeg var en av våre konkurrenter. Det er ingen magiske løsninger man kan kjøpe der ute som gir store konkurransefortrinn, alle har tilgang til disse. Men når man kan skreddersy hver eneste del selv og sette de sammen slik man vil kan man hente noen marginer her og marginer der. Forskjellen mellom første og femte plass i Formel 1 er ikke stor. Det er noen tiendeler her og tiendeler der. Til sammen er det nok til å vinne. Det er hva vi skal. 

Frøisland kommenterer så videre:

– 2018 blir utrolig spennende og året har startet med rekordhøy omsetning. Spesielt logistikken er vanskelig å skalere raskt nok når pilene peker brått oppover. Vi har allerede mer enn doblet omsetningen i januar 2017 og det er bare 12. januar nå og det har blitt lange dager med doble skift på lageret. Vi hadde nok doblet omsetningen fra 2016 til 2017 om starten på året ikke hadde vært så problematisk med lagerflyttingen. Skal vi doble fra 2017 til 2018 en gang til må vi investere i flere dyktige ansatte, mer teknologi og utvikle både spennende produkter og løsninger. Det har jeg troen på at vi skal klare. Vi vurderer nå å innhente ekstern kapital slik at vi kan applisere metodene, innsiktene og løsningene raskere og i større skala, det vil jo også kunne gi en betydelig vekstøkning.

Hva er målet på sikt?

– Vi får vel bli den eneste norske ekom-aktøren som er på børs. Vi har hatt en brå organisk vekst, med ytterligere ressurser nå blir dette veldig spennende, spesielt med våre globale satsninger , sier Frøisland og smiler lurt.