Omsatte 112 millioner: «2018 har gått bra, 2019 går så det suser»

Redaksjonen

Netthandelsgruppen økte omsetningen med 44% målt mot 2017 og sikter seg som vanlig mot et resultat nære null. Med-gründer og markedssjef Frederik Aune Guttormsen utdyper:

– Vår forretningsmodell er å selge varer med lønnsom markedsføring målt mot en tidshorisont på maks 24 timer og så reinvestere overskuddet løpende i mer vekst. Dette har gjort at vi kunne skalere fra 0 i 2014 til 112 millioner i 2018 uten ekstern kapitaltilførsel. Jeg vil påstå at det er ganske unikt.

Netthandelsgruppen består nå av flere butikker enn før, men veksten er primært drevet av de to største eksisterende, nemlig Tights.no og Comfyballs. Årsaken er at nyervervelsene Weightless.no og Soma.no hadde liten omsetning ved overtakelsen, som i tillegg var sent på året.

Daglig leder og med-gründer Per William Frøisland forklarer videre:

– Parallelt med overtakelsene gjorde vi en del omstruktureringer av organisasjonen. Denne prosessen fortsatte ut i 2019 og inkluderte da den mest omfattende lagerombyggingen vi noensinne har gjort. Tusenvis av varelinjer og hundrevis av hyller har blitt omorganisert og vi har nå fått på plass en egenutviklet WMS-løsning. Dette var helt nødvendige grep for å takle de økende ordrevolumene.

Dette hadde store påvirkninger på driften, blant annet ble det gjort store endringer på innkjøp og organisasjonskartet.

– 2018 var et spesielt år på mange måter. Optimalisering av organisasjonen har vært krevende og nå i starten av 2019 har vi brukt tre måneder på nevnte lagerombygging. Det høres kanskje mye ut, men vi vet om en svensk aktør som gjorde samme prosess og brukte 18 måneder, så det har vært ganske effektivt selv om det er frustrerende.

Selskapet har hatt et sterkt første halvår til tross for disse utfordringene. Guttormsen kommenterer:

– 2019 har jevnt over vært fantastisk. Vi hadde tre måneder hvor vi måtte roe markedsføringskruttet ettersom lageret hadde ganske variabel kapasitet under ombyggingen, men så kickstartet vi også året ved å selge over 15.000 treningstights på én måned og gjorde nesten det samme i juni. Comfyballs.no har også solid fart og nå som vi sender varer fra Sverige for Comfyballs.se så ser vi en solid vekst også der. Weightless.no hadde vi utfordringer med varetilgang men har allikevel slått butikkens salg året før. Nå er det straks masse varer på plass der så det blir veldig spennende. 

Guttormsen vil ikke ut med noen eksakte tall for første halvår 2019, men kan dele noe:

– Basert på historiske salgsdata er vi i rute til over 150 millioner i 2019 med et positivt resultat. Bare i juli har vi omsatt for over 10 millioner eks. mva og det er enda en uke igjen av måneden som anses som en av årets dårligste av ehandelsbransjen. 

Hva er planen videre? Daglig leder Per William Frøisland forklarer:

– Vi skal fortsette å vokse så raskt som moderat lønnsomhet tillater. Arbeidskapital har vært vær hemsko siden vi startet, vi har aldri tatt inn ekstern kapital og vokser på det vi klarer å selge og sende til kundene. Derfor er omsetningsgrafen vår nærmest komisk rett. Dette har gitt oss en organisasjon med lite dødvekt men det bremser også en del ting som hadde gjort grafen brattere. 

Det viktigste som skjer fremover blir antakelig å hente inn 20-40 millioner i ekstern kapital hvis vi finner den rette partneren, dog klarer vi oss også uten. Utover det lanserer vi minst et spennende konsept om veldig kort tid som augmenterer en av butikkene vi har godt og om ikke lenge enda flere.