AVAILABLE POSITIONS
WE ARE HIRING [REMOTE AND/OR IN OSLO, NORWAY]

Are you looking for new and exciting opportunities? Leter du etter nye og spennende muligheter?
NB! Norsk versjon lenger ned på siden!

ABOUT THE COMPANY

Netthandelsgruppen was founded in 2014 with little in terms of resources and experience in the field of ecommerce. Our strategy of GET BIG FAST — WITH NOTHING seemed unlikely to succeed for outsiders. The company has grown organically since day zero and after reaching sufficient scale and efficiency around October 2019 the growth has skyrocketed, making Netthandelsgruppen one of the fastest growing companies in Norway in any vertical.

Since 2014, the company has generated about 700 million NOK in revenue from a total investment of only 0,5 million NOK. Close to half of the total revenue accumulated since 2014 has accrued in 2020. Growth is in the triple digits and resources are now multiplying to the extent where our goal of creating the future of retail is within reach.

Did you know…

 • We do everything in-house, for example
  • Backend, frontend and integrations
  • Development our own WMS with various custom algorithms for the warehouse
  • Development of custom martech and methodology
  • Everything marketing related
  • Warehouse and logistics
  • Product development
  • …and much more!
 • We run five ecommerce stores and more is coming (also internationally)
 • We’ve developed 11 different brands from scratch with more than 1000 products in totalt
 • That we have contributed more than a million NOK to charities like Doctors without Borders and to research on new threatments of cancer via NCS?
 • We are the first Norwegian company to make fitness apparel from recycled ocean plastics?
 • That more than 80 people are employed by us both in Norway and around the world?

We are looking to hire exciting and highly skilled talent that wants to shape the future with us and also learn, utilize and contribute to the skills, tools and methodology that has allowed the company to GET BIG FAST — WITH NOTHING in highly saturated markets with strong and resourceful competition.

Get in touch via our career portal, even if we don’t list something relevant to you at this time!

To our career portal »

OM SELSKAPET

Netthandelsgruppen ble stiftet i 2014 med svært lite i form av ressurser og ingen erfaring eller nettverk fra netthandel. Strategien vår med GET BIG FAST — WITH NOTHING virket derfor å ha liten sjanse til å lykkes sett fra utsiden. Siden den gang har selskapet vokst organisk (dvs. uten tilført investorkapital) og rundt oktober i 2019 ble totalsummen av kritiske variabler sentrale for vekst høy nok til at veksten kunne økes betydelig, og Netthandelsgruppen er et av Norges raskest voksende selskaper uansett bransje.

Siden 2014 har selskapet totalt omsatt rundt 700 millioner kroner fra en total investering på en halv million. Nær halvparten av den samlede omsetningen de siste seks årene er i 2020. Veksten i 2020 er tresifret i prosent målt mot samme periode i fjor og ressursbildet øker dramatisk i den grad at målet vårt om å skape fremtidens varehandel faktisk er innen rekkevidde.

Visste du at…

 • Vi gjør alt in-house, eksempelvis:
  • Utvikle nettbutikker frontend, backend, integrasjoner
  • Egen WMS med avanserte plukkalgoritmer
  • Egenutviklede martech-verktøy/metoder
  • Alt av markedsføring
  • Lagerdrift
  • Produktutvikling
  • …og mye mer!
 • Vi har fem egne nettbutikker og flere er på vei, også internasjonalt
 • Vi har utviklet elleve egne merkevarer bestående av over 1000 produkter
 • Selskapet har bidratt med over en million kroner til veldedige formål som Leger uten Grenser, Matsentralen og Kreftforeningen?
 • At vi var først i Norge med å lage treningstøy av resirkulert havplast?
 • At vi er arbeidsgiveren til mer enn 80 personer i Norge og internasjonalt?

Vi leter etter spennende og svært dyktige mennesker til å være med på reisen videre og forme fremtidens varehandel. Du får lære, bruke og bidra til å utvikle ferdighetene, verktøyene og metodologiene som har gitt selskapet kraftig vekst i saturerte markeder fylt med meget ressurssterke konkurrenter.

Kontakt oss via vår karriereportal, også om vi ikke har ledige stillinger passende akkurat til deg nå. Kanskje vi har det allikevel!

Til Netthandelsgruppens Karriereportal »