Solgte varer for 78 millioner i 2017

Året 2017 var Netthandelsgruppens tredje fulle driftsår og har vært både spennende og utfordrende. Med en historisk meget solid vekst fra null til 12 millioner første fulle driftsår i 2015 og [...]